TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 7

CTY TNHH BẢO MINH HBC
Kinh doanh, sản xuất các mặt hàng may mặc và cung cấp thiết bị bảo hộ lao động ..
 Hiện tại công ty cần tuyển nhân viên kinh doanh .              
Số lượng cần tuyển: 5  người ( nam/nữ)